Oyunlaştırma İle Satış Ekipleri Yönetimi

Eğitim Kategorisi

Performans, Liderlik ve Satış Eğitimleri

"Oyunlaştırma İle Satış Ekipleri Yönetimi" uygulamalı bir eğitim olup, 3 saat teorik ve sonrasında 3 saat uygulama ve atölyeden oluşan toplam 6 saatlik bir programdır. Eğitim, talebe göre, ayrı ayrı iki yarım gün veya bir tam gün olarak planlanabilir.


Eğitim Akışı

 • Oyunlaştırma Nedir?
 • Oyunlaştırmanın Gücü ve Kullanım Alanları
 • Temel Tasarım Modeli ve Uygulaması
 • Satış Ekipleri Kapsamında Kullanım Örnekleri
 • Uygula ve Öğren / Uygulamalı Atölye Çalışması
 • Hedeflerin Netleştirilmesi
  • Hedeflerin SMART hale getirilmesi
  • Kurumun hedeflerinin tanımlanması sonrasında engellerin ve altta yatan dinamiklerin belirlenmesi.
  • Ana hedeflere ulaşmak için kurumun ihtiyacı olan davranış değişikliklerinin belirlenmesi
 • Oyuncunu Tanı
  • Güç Analizi Çalışması
  • Çalışanların Değer Haritalarının Çıkartılması
  • Çalışanların Davranış Profillerinin Belirlenmesi
  • Çalışanların Motivasyon Kaynaklarının Belirlenmesi
  • Çalışanların Oyuncu Motiflerinin Belirlenmesi.
 • Davranış Döngüleri 
  • Kanca modeli
  • Geleneksel Ödüllendirme ve Yeni Nesil Ödüllendirme Teoremleri
  • SAPS Gamification Ödüllendirme Modeli.
 • Oyuncuların motivatörlerini kullan.
  • Hikayeleştirme Modelleri
  • Rekabet, Eğlence, Gizem, Şans.

Not: Tüm katılımcılara Koray İnan’ın “Yetişkin Öğrenmesinde Oyunlaştırma İle Deneyim Yaratmak” ve “Motivasyonun Kaynağı Sensin” mini e-kitabı hediye edilecektir.

Yorumlar

Kurumunuza özel teklif