Satışta Oyunlaştırma ve Ekip Yönetimi

Eğitim Kategorisi

Oyunlaştırma (Gamification) Eğitimleri

Bu eğitimle, ekip yönetiminde ve satış ekibi yönetiminde, koçluk yaklaşımıyla tasarlanan oyunlaştırma kurgularının katılımcılara uygulamalı olarak deneyimletilmesi amaçlanmaktadır.


Eğitimin İçeriği

  • 6 adımdan oluşan satışta oyunlaştırma modüllerinin öğrenilmesi
  • Oyunlaştırma mekaniklerinin öğrenilmesi
  • Tüm modüllerin ve mekaniklerin uygulamalı deneyimlenmesi
  • Davranış değişikliği yaratılmasının arkasındaki motivatörlerin incelenmesi
  • Oyunlaştırmada aktivite ve döngünün tasarlanması
  • Hikayeleştirme
  • Oyunlaştırma platform ve programlarının tanıtılması

Yorumlar

Kurumunuza özel teklif