Trainers

Burak Ercivan
Burak Ercivan
VUCA Leadership Program Manager
Didem Şen Pamuk
Didem Şen Pamuk
Gamification Coach / PCC
Hakan Uzer
Hakan Uzer
Marketing and Sales Director
Koray İnan
Koray İnan
Sales Coach and Program Manager